Thông tin chi tiết >>>

Lily là Thạc Sĩ Khoa Học Dinh Dưỡng (MS, RD), trường Đại Học San Jose State University ở Mỹ. Lily có Chứng Chỉ Chuyên Gia Chăm Sóc Giáo Dục về bệnh Đái Tháo Đường (Certified Diabetes Care and Education Specialist (CDCES)).
 
Lily đã dạy chương trình Phòng Bệnh Đái Thái Đường theo phương pháp của CDC (National Diabetes Prevention Program (National DPP) cho YMCA trong  3 năm. Hiện tại Lily đang làm việc cho một bệnh viện tại Mỹ trong Khoa Dinh Dưỡng.  
 
"Năm 2015, Ba của LiLy qua đời vì bệnh đái tháo đường và suy thận. Do đó, LiLy quyết tâm nghỉ làm và đi học lại để đi sâu về bệnh này. Mong muốn lớn nhất của Lily là chia sẻ kiến thức để bạn có thể quản lý bệnh. 
 
Thông tin ở đây theo nguồn của Hiệp Hội Đái Tháo Đường Mỹ. Lưu ý là thông tin chỉ để chia sẻ kiến thức. Bạn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng cho cá nhân.
 
Quản lý bệnh về đường huyết là nằm trong khả năng của bạn. Nếu 20 năm trước Lily biết những kiến thức hiện tại thì có thể Ba đã sống lâu hơn. Lily chia sẻ kiến thức này để bạn xây dựng một tương lai khỏe mạnh cho bản thân và gia đình."
Trích LiLy Phan RD, MS, CDCES, CNSC

 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

SAU KHI SINH 

HỎI ĐÁP VỚI LILY

    THỰC ĐƠN CHO TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ