Sau sinh đường huyết bao nhiêu là bình thường?

Bạn đọc hỏi: Sau sinh đường huyết bao nhiêu là bình thường?

Chuyên gia trả lời:

Hướng dẫn theo dõi đường huyết sau sinh:
– Dừng tiêm Insulin (nếu có)
– Kiểm tra đường huyết:
+ Đói (sáng) < 7mmol/L (tốt nhất < 5,6 mmol/L)
+ Sau ăn 2h < 11mmol/L (tốt nhất < 7,8 mmol/L )
+ Nếu vượt các chỉ số trên báo lại BS khám.
*Uống 3-4I nước/ngày. Thực hiện chế độ ăn theo hướng dẫn 3 tháng cuối.
*Làm lại nghiệm pháp dung nạp đường huyết. HbA1C sau sinh 4-12 tuần.

Có thể bạn quan tâm